Noortekonverents 2011 Hea eeskuju
Registreeri konverentsile!

Hea eeskuju stipendium

 Kallis sõber,

Kas Sinu kodukandis on mõni hakkaja noor, kelle särasilmsus ja entusiasm, sihikindel töö või võime haarata kaasa teisi, on muutnud meie kodupaika paremaks.

Juba järgemööda neljandat aastat tahame Eestimaa tublidele noortele öelda „aitäh”.


Häid tegusid on ühiskonnas rohkem, kui nende tegijaid tunnustatakse. Et väärtustada noori tegijaid, nende innovaatilisi ideid ja ettevõtlikkust, mis oleks teistele eeskujuks, antakse noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames välja Hea Eeskuju stipendium.

Konkursi võitjale on välja pandud stipendium 1300 € väärtuses ning Hea Eeskuju 2011 võitja esitaja sõidutab Evenor Suurbritanniasse.

20 Hea Eeskuju lõppvooru pääsenule kingib Tallink Laheda Koolipäeva merel.

Vaata enda ümber ringi. Märka erilist inimesi. Oska tõsta esile tema tegu.

Hea Eeskuju on konkurss, millega soovime tunnustada neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja tänu. See on suurepärane võimalus tõsta esile neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud, ning innustada neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näitame, et nad ei ole vaid tulevikutegijad, vaid tublide tegude elluviijad juba täna.

Kui Sinu sõprade, lähedaste või tuttavate seas on mõni noor, kelle teod väärivad tunnustamist ja laiemat kõlapinda, siis kirjuta sellest meile. Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ning õpib   7 - 12 klassis või kutsekeskkoolis. Oma õpilastest, partneritest ning lastest lugusid kirjutades on Teil võimalus kaasa aidata ühe erilise noore õpingute toetamisele, sest konkursi võitjale on välja pandud “Hea Eeskuju” stipendium. Stipendium on mõeldud õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.

“Hea Eeskuju” kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi teod vääriksid laiemat kõlapinda ja tunnustust. Nii sõbrad, õpetajad, direktorid, õed-vennad kui ka lapsevanemad.

Silmapaistvaid noori ning võitjat ja võiduloo kirjutajat tunnustab konkursi patroon proua Ene Ergma koos üle Eesti kokku tulnud üle poole tuhande noorega konkursi auhinnagalal, mis leiab aset 3.novembril toimuval noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2011 Pärnu Kontserdimajas.

Nüüd aga kiiresti sulepea kätte ja kirjutama, sest kandidaate on aega esitada vaid 16. oktoobrini. Ära viska tänaseid toimetusi homse varna!

Parim viis inimese tänamiseks on tema esile tõstmine ja “aitäh” ütlemine.

Hea Eeskuju konkurss on alati olnud osake Noortekonverentsist. Eelnevatel aastatel on konkursi raames toimunud hea koostöö Eesti juhtivate päevalehtede, kohalike ajalehtede ning mitmete raadiojaamadega ning telesaadetega.

Hea Eeskuju 2010 tiitli pälvis Tartu tüdruk Oliivia Narits, kes on võtnud oma südameasjaks HIV-i alase teadlikkuse tõstmise.  Hea Eeskuju 2009 oli Hiiumaa tüdruk Reili Rand, kes on oma tegudega valmistanud rõõmu nii lastekodu väikelastele kui ka puuetega inimestele. 2008. aastal võitis Hea Eeskuju tiitli Järvamaal ajaloomuuseumi asutanud koolipoiss Ründo Mülts

 
 

Lahe Koolipäev toimub Pärnu kontserdimajas 3. novembril.

Tänavune konverents kutsub kõiki eneselt küsima: Kas olen küllalt pöörane?

Oma elu keerdkäikudest kõnelevad Raul Rebane, Ago Anderson, Sepo Seeman, Laura Põldvere  ja paljud teised.

Osalustasu on 29 € (+km). Hind sisaldab transporti, konverentsi materjale, kolme parajat kõhutäit ja palju muud.